خانلری و مینوی

روزی که استاد مهمان جمع شاه‌نامه‌خوانی ما بودند، وقتی درباره‌ی خانلری از ایشان پرسیدم، پاسخ دادند: «خانلری خیلی آقا بود. می‌خواستم دو نفر بشوم و نشدم: خانلری در شخصیت و مینوی در سواد».  جداً‌ این دو تن را دوست داشت و جز به احترام درباره‌ی استادان خود سخنی نمی‌گفت.

/ 0 نظر / 8 بازدید