اخوان و بهار - شیرین درخشان

از مرزآبادی بزرگ به یاد دارم که می گفت زبان شعر اخوان الهام گرفته از شعر بهار است بهار درنثر بدترین ها را می نویسد ولی زبان شعرش خیلی قوی است اخوان با این زبان به خوبی بازی کرده و نرکیبات زیبایی ساخته وصاحب سبک منحصر به فردی شده .   یادش به خیر.

/ 0 نظر / 28 بازدید