سبک آذربایجانی در شعر فارسی

«سبک آذربایجانی در شعر فارسی» مطلبی بود که به عشق او نوشتم و اولین کسی بود که آن را خواند. شایستگی تشویق و تعریف استاد را نداشتم، ولی او آن‌قدر بزرگوار بود که همه را تشویق می‌کرد. مقاله‌ی «سبک آذربایجانی در شعر فارسی» را در این‌جا بخوانید. این مقاله در دانشنامه‌ی ادب فارسی (جلد مربوط به ادب فارسی در آذربایجان) درج شد. از دوستان و فرهیختگانی که چشم بر کمبودهای آن نمی‌بندند و تذکر می‌دهند سپاس‌گزارم.

/ 0 نظر / 11 بازدید