انتری که لوطیش مرده بود ـ فاطمه اروجلو

استاد در نقد و تحلیل رمان انتری که لوطیش مرده بود،اثر صادق چوبک، شباهت جالبی میان این موجود دست‌آموز با مردم ایران می‌دید. مردم استثمار شده‌ای که خود از گمراهی و نشناختن راه، حتی با وجود رسیدن به آزادی (مشروطه و حوادث بعد از آن)دوباره به دامان استعمار پناه می برند؛ همچون همان انتر که مرگ لوطی فرصت آزاد زیستن را به او داد، اما چون راه دیگری جز خدمت به ارباب را برای تجربه زندگی نیاموخته بود، لاجرم باز به دامان هم او بازگشت.

/ 0 نظر / 15 بازدید