خطاب به خانم‌ها ـ فاطمه اروجلو

رشد و تعالی فکری و شخصیتی خانم ها برای استاد مرز آبادی اهمیت زیادی داشت و پیوسته به رهایی از قید و بند های پوسیده تاکید می کردند. در پرهیز دادن دختران از خودآرایی های ظاهری صرف و بی توجهی به خردورزی با شوخ طبعی می گفتند عمه من در مرزآباد از شماها با این آرایش هایتان ،خوشگل تر است.به فکر زیبایی و آراستن روان و شخصیت خود باشید . و از اینکه دختری به دانشگاه بیاید و فقط با مدرک و بدون بینش از آنجا خارج شود،با تاسف می گفتند مبادا این مدرک را برای بالا بردن تعداد سکه های مهریه بخواهید؛اگرچه می دانم خیلی ها با همین نیت آمده اند.از توصیه های همیشگی اش به خودم این بود که همراهی همدوش برای همسرم باشم . و اینکه در این زمانه سخت و دوران گذار زنان می توانند بهتر از گذشته یاور مردان بوده و شاید حتی در شرایطی سنگین تر از مرد برای پیشبرد زندگی مشترک تلاش کنند

/ 0 نظر / 23 بازدید