این روزگار لعنتی - محمدرضا آقابابایی

اکنون که دارم این چند سطر را می نویسم  حال خوشی ندارم. راستش را بخواهید چند سال است که وقتی نام استاد مرزآبادی عزیز را به خاطر می آورم ناخوش می شوم، البته عزیزان دیگری هم هستند، عزیزانی که سال های خوب عمر من در کنارشان گذشته است. یادشان که می افتم متوجه می شوم که چقدر از خودم دور شده ام و فاصله ام تا آدم بودن، چقدر زیاد. من که بهانه خوبی برای این وضعیت پیدا نکرده ام الا این که روزگار تمام توانش را به کار گرفته تا ما را به آدمک هایی تبدیل کند که اصلا دوست داشتنی نیستند. و عجب قدرتمند است این روزگار لعنتی!

/ 1 نظر / 135 بازدید