رضاخان و محمدعلی فروغی

هنوز زنگ صدایش را می‌شنوم که روزی در کلاس گفت: «در مملکتی که محمدعلی فروغی دارد، چرا باید رضاخان شاه شود؟!»

وقتی به این حرف او می‌اندیشم واقعیت دور و برم را بهتر درک می‌کنم.

 

/ 2 نظر / 13 بازدید

ایجاد وبلاگ استاد دکتر مرزآبادی باعث خوشحالی است. خدا را شکر و آفرین به پشتکار آقای عباسپور.

شکوفه

آفرین به شما و همتتان چطور وقت می کنید این همه کار را سامان دهی کنید؟