شوخ‌طبعی - مرتضی رضایی‌منش

شوخ‌طبعی و طنزی ویژه داشت. گهگاه جملات قصاری از این رهگذار مطرح می‌کرد و صادر می‌فرمود:

یکی هم این که در یکی از جلسات درس که وصف ارزش‌های کتبا گل انداخته بود گفت:

«آقایان، خانم‌ها، من در زندگی از دو چیز سیرمانی ندارم. یک: پول؛ دو: کتاب!»

/ 1 نظر / 10 بازدید
شکوفه

قدر می دانم قامت بلندی را که تمام قد می ایستد به احترام شعر