سر زده وارد مشو، میکده حمام نیست! - محمدرضا آقابابایی

پاسخ هایی که به اولین سئوالات ما درباره استاد مرزآبادی در ترم اول داده شد، به ما فهماند که با شخصیتی متفاوت تر از سایر اساتید روبه روییم.

مهم ترین ویژگی که دانشجویان ورودی قبل درباره استاد به ما گفتند این بود که اگر قبل از ورود او به کلاس نرسیدی، قید آن ساعت را بزن و اصلا داخل نشو که از داخل شدنت پشیمان می شوی. (این نوع معرفی نشان می دهد که استاد در بین بیشتر دانشجویانش هم غریب بوده است). ...

این اتفاق در اولین برخورد ما با ایشان رخ داد. یکی از همکلاسی های ما که بعد از استاد قصد ورود داشت و بدون در زدن هم وارد شد؛ از استاد شنید: " سر زده وارد مشو، میکده حمام نیست! " و دریافت که باید برگردد. البته استاد به او گفت که این بار اجازه ورود می یابی ولی این کار دیگر از سوی هیچ کسی تکرار نشود.

راستش را بخواهید از این رفتار استاد خیلی خوشم نیامد. پیش خودم گفتم دانشگاه آزاد به این بی در و پیکری که این حرف ها  را برنمی دارد، اما بعدها دلم برای آن عزیز سوخت که قرار بود به  دانشجویانش هم زبان فارسی بیاموزد و هم ادبیات فارسی و همه دانشجویان معترفند که ادب آموزی را چقدر گرامی می داشت.

  
نویسنده : حمید فریور ; ساعت ۸:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢٠
تگ ها :